Ayurveda är ett gammalt indiskt läkesystem som handlar om att bota sjukdomar, precis som vår sjukvård, men också om hur man som individ lever så hälsosamt som möjligt. Maten spelar en mycket viktig del inom Ayurveda och läran är så pass spridd i västvärlden att det är nästan lika enkelt idag att hitta ayurvediska produkter som det är att få hjälp om du behöver akut tandvård Stockholm. Man behöver dock inte alltid särskilda preparat utan vanliga födoämnen som vi hittar i vilka affärer som helst anses ofta vara mycket kraftfulla, om det intas i rätt mängd och på rätt sätt.

 

Med hänsyn till individen

Idag kan man få ayurvedisk mat på hotell i fjällen och flera andra svenska anläggningar som specialiserat sig inom detta kunskapsfält. Grunden i Ayurveda är att man bör äta mat som passar i relation till hur man är som person. Det hela bygger på att kroppsliga processer och hur vi är som personer hänger ihop och att de påverkas på ett komplext sätt av vad vi äter och är med om. Primärt talar man om tre olika kroppstyper, vata, pitta och Kapha. Beroende på vilken typ man tillhör ska man undvika vissa livsmedel som har en negativ inverkan beroende på vilken typ man tillhör och istället välja sådant lugnar eller stimulerar just dem inom den aktuella typen. En person av kapha typ har lätt att bli överviktiga, en vata person är ofta känslig och tunn medan en människa med mycket pitta har kraftig ämnesomsättning och lätt för att drabbas av stress. Även personlighetsdrag är kopplade till dessa tre kategorier och vad man bör äta och inte beror alltså på om man har mycket av vata, pitta eller kapha. Detta är en grov förenkling, i realiteten är Ayurveda ett komplext system som ser till individuella skillnader.

Kosttillskott inom ayurveda

Inom Ayurveda finns det ett stort antal mediciner och kosttillskott som i regel inte är receptbelagda utan som vem som helst kan köpa. Många finns att få tag på i specialbutiker och hälsokostaffärer i Sverige. Något som är genomgående för ayurvedisk medicin är at preparaten ofta har väldigt många ingredienser. Fördelen med det är att man göra en medicin eller ett kosttillskott där alla verksamma ämnen har samma positiva effekt men olika bieffekter. Man hävdar, i och med det, att bieffekten aldrig kan bli så stark att den ,märks men att den positiva effekten kan bli desto starkare. Ofta bygger måltiderna inom detta system på att individen ska äta sådant som han eller hon mår bra av och inte bara det som smakar gott. Om en familj består av personer av både kapha- och vatatyp kan de behöva äta olika saker, om målet är optimal hälsa. Hur vi äter är något annat som spelar stor roll här. Stress i samband med måltider kan skapa stora problem för vissa och andra bör akta sig för att äta allt för ofta och hellre satsa på större mål, färre gånger om dagen.