Ekologisk mat är inte bara miljövänligt, det är även nyttigt i och med att du får i dig mindre giftiga tillsatser som används i traditionell odling och djurhållning. De senaste åren har det dock förts en hel del diskussioner kring vilka skillnaderna det egentligen är mellan ekologisk kontra ”vanlig” mat, och vilka fördelar och nackdelar som finns med bägge alternativen. I debatterna har man även tagit upp detta med närproducerad mat, och varför det är bra. Utifrån en miljösynpunkt menar många experter att det är positivt då man slipper frakta mat längre sträckor om maten producerats lokalt. Du stödjer dessutom lokala lantbruk genom att köpa närproducerad mat.

Mindre gifter i ekologisk mat

photo-1440428099904-c6d459a7e7b5Även om åsikterna har gått isär till viss del, vad gäller gifterna i traditionellt framtagen mat jämfört med ekologisk mat, är de flesta idag överens om att det är nyttigare att äta ekologiskt. Hela poängen med ekologisk mat är att man försöker tillsätta så lite tillsatser som möjligt. Enligt Livsmedelsverket finns det ett flertal ämnen som tillsätts i traditionellt framtagen mat och som kan resultera i överkänslighetsreaktioner hos människor. Dessa ämnen är flera konserveringsmedel, azofärgämnen, samt glutamat (en smakförstärkare). I ekologisk mat finns inte dessa ämnen. Även om det finns framtagna gränsvärden i Sverige idag, som talar om hur mycket bekämpningsmedel det får finnas i till exempel frukt och grönt, så visar stickprover att mat som inte odlas ekologiskt ibland innehåller bekämpningsmedel över gränsvärdena. Såvida du inte planerar att exempelvis flytta till usa och starta en självförsörjande ranch, kan det med andra ord vara en god idé att börja se över vad du stoppar i din korg när du handlar mat.

Fler fördelar med ekologisk och närproducerad mat

Ekologiskt och närproducerat är inte bara nyttigt utan även bra för den lokala handeln. Tänk dig att du bor på en ort, oavsett storlek, och runt omkring dig bor lantbrukare som försöker få sin verksamhet att gå runt. Det kan till exempel handla om mjölkbönder som producerar både mjölk och egen ost. Tänk dig annars en köttbonde som har en ekologisk gård där djuren får beta fritt och har möjlighet att äta mat utan tillsatser. Genom att köpa deras mat stödjer du dessa lantbruk som annars har hård konkurrens från de stora, multinationella livsmedelsföretagen. De lokala bönderna i Sverige bidrar till exempel till våra vackra och öppna landskap, en plats där en unik flora och fauna finns. Att köpa närproducerad mat är dessutom bra ur ett miljövänligt perspektiv då det krävs betydligt mindre energi att frakta maten jämfört med alla de lastbilar som vanligtvis kör mat långa sträckor genom hela Europa.